1.kolo SLP-Žiakov

Miesto Zuberec-Janovky   P Propozície    
Technický delegát Juris Miroslav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
13.01.2018 T Z 2119 SL Oficiálny tréning SLP MZ Upozornenie zmena
13.01.2018 T Z 2119 SL Oficiálny tréning SLP SZ zmena
14.01.2018 L V R T Z 2113 SL Slalom SLP MZ M zmena schválené TD Juris
14.01.2018 L V R T Z 2117 SL Slalom SLP MZ L zmena schválené TD Juris
14.01.2018 L V R T Z 2115 SL Slalom SLP SZ M zmena schválené TD Juris
14.01.2018 L V R T Z 2119 SL Slalom SLP SZ L zmena schválené TD Juris
15.01.2018 L V R T Z 2112 GS Obrovský slalom SLP MZ M zmena schválené TD Juris
15.01.2018 L V R T Z 2116 GS Obrovský slalom SLP MZ L zmena schválené TD Juris
15.01.2018 L V R T Z 2114 GS Obrovský slalom SLP SZ M zmena schválené TD Juris
15.01.2018 L V R T Z 2118 GS Obrovský slalom SLP SZ L zmena schválené TD Juris
Usporiadateľ
Názov TJ Roháče Zuberec
Názov úplný Telovýchovná jednota Roháče Zuberec
Sídlo Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Kontaktná osoba Jaroslav Motyčák
Email rastislavsroba@gmail.com
Korešpondenčná adresa Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Účet pre verejné zdroje SK28 0200 0000 0038 7871 2253
Web www.preteky.orava.sk
 
Technický delegát
Meno Juris Miroslav Klub / oddiel
Kód 0  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov ČasomieraPT
Názov úplný ČasomieraPT
Sídlo Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok
Kontaktná osoba František Toman
Email toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.casomierapt.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org