1. kolo Pohár Liptova

Miesto Brezovica   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
11.02.2018 R 0 GS Obrovský slalom VEP M Live review
11.02.2018 R 0 GS Obrovský slalom VEP L Live review
Usporiadateľ
Názov LK Oravan Brezovica
Názov úplný Lyžiarsky klub Oravan - Brezovica, n. o.,
Sídlo Brezová 123, 028 01 Brezovica
Kontaktná osoba Róbert Pakos
Email robi@robi.sk
Korešpondenčná adresa Brezová 123, 028 01 Brezovica
Účet pre verejné zdroje SK09 0900 0000 0051 3620 7556
Web lyzovanie.robi.sk/
 
Meracia skupina
Názov STiming s.r.o.
Názov úplný Stiming s.r.o.
Sídlo Štúrova 870/18 , 031 01 Liptovsky Mikulaš
Kontaktná osoba Šlachta Martin
Email martin@slachta.sk, martin@slachta.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.slachta.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk