4.kolo Pohára Liptova

Miesto Opalisko   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
25.03.2018 R 0 GS Obrovský slalom VEP M Live review
25.03.2018 R 0 GS Obrovský slalom VEP L Live review
Usporiadateľ
Názov LK OPALISKO
Názov úplný Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba
Sídlo Športová 3, 032 02 Závažná Poruba
Kontaktná osoba Rázusová Katarína
Email katarina.razusova@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Hrušková 513/2, 031 04 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje SK66 1111 0000 0066 0589 0015
Web www.lkopalisko.sk/
 
Meracia skupina
Názov STiming s.r.o.
Názov úplný Stiming s.r.o.
Sídlo Štúrova 870/18 , 031 01 Liptovsky Mikulaš
Kontaktná osoba Šlachta Martin
Email martin@slachta.sk, martin@slachta.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.slachta.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk