63. Veľká Cena Slovenska

Miesto Štrbské Pleso - Furkota   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Miloslav Sochor (CZE)      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
10.03.2018 V 1363 GS Obrovský slalom FIS SE M schválené FIS TD
10.03.2018 V 6304 GS Obrovský slalom FIS SE L schválené FIS TD
11.03.2018 V 1364 SL Slalom FIS SE M schválené FIS TD
11.03.2018 V 6305 SL Slalom FIS SE L schválené FIS TD
Usporiadateľ
Názov OV VCS
Názov úplný Organizačný výbor Velkej ceny Slovenska
Sídlo Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Eva Kurcábová
Email kurcabova@centrum.sk
Korešpondenčná adresa J. Stilla 91, 059 86 Nová Lesná
Účet pre verejné zdroje SK60 0900 0000 0051 5407 4523
 
Meracia skupina
Názov KK Sporttiming
Názov úplný KK Sporttiming
Sídlo Dr. Alexandra 14, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Mašlonka Rastislav
Email david.griglak@gmail.com
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.kk-sporttiming.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org