1. kolo Žiakov

Miesto Zuberec / Janovky   P Propozície    
Technický delegát Štancel Jaroslav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
06.01.2019 G L V R T 1901 SL Slalom SLP MZ M schválené TD Štancel
06.01.2019 L V R T 1902 SL Slalom SLP MZ L schválené TD Štancel
06.01.2019 L V R T 1903 SL Slalom SLP SZ M schválené TD Štancel
06.01.2019 L V R T 1904 SL Slalom SLP SZ L schválené TD Štancel
07.01.2019 G L V R T 1905 GS Obrovský slalom SLP MZ M schválené TD Štancel
07.01.2019 L V R T 1906 GS Obrovský slalom SLP MZ L schválené TD Štancel
07.01.2019 L V R T 1907 GS Obrovský slalom SLP SZ M schválené TD Štancel
07.01.2019 L V R T 1908 GS Obrovský slalom SLP SZ L schválené TD Štancel
Usporiadateľ
Názov TJ Roháče Zuberec
Názov úplný Telovýchovná jednota Roháče Zuberec
Sídlo Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Kontaktná osoba Jaroslav Motyčák
Email rastislavsroba@gmail.com
Korešpondenčná adresa Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Účet pre verejné zdroje SK28 0200 0000 0038 7871 2253
Web www.preteky.orava.sk
 
Technický delegát
Meno Štancel Jaroslav Klub / oddiel
Kód 0  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
Časomiera www.sporttiming.sk Telefon 0903906066
Predaj časomerných zariadení mIcrogate www.microgate.sk Predaj slalomových tyčí www.liski.sk
 
Meracia skupina
Názov ČasomieraPT
Názov úplný ČasomieraPT
Sídlo Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok
Kontaktná osoba František Toman
Email toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.casomierapt.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org