1. kolo Predžiakov

Miesto Jasná   P Propozície    
Technický delegát Žák Peter      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
12.01.2019 L V R T 1950 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Žák
12.01.2019 L V R T 1951 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Žák
12.01.2019 L V R T 1952 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD Žák
12.01.2019 L V R T 1953 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD Žák
Usporiadateľ
Názov ŠK ESL
Názov úplný Športový klub ESL
Sídlo Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Kontaktná osoba Vladimír Mlynček
Email esl@esl.sk, mlyncek.vladimir@esl.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Účet pre verejné zdroje SK28 1100 0000 0029 4704 7695
Web www.slovak-ski.sk
 
Technický delegát
Meno Žák Peter Klub / oddiel Slovenský lyžiarsky klub
Kód 0  
Dátum narodenia 14.10.1954 Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk