1. kolo Predžiakov

Miesto Jasná   P Propozície    
Technický delegát Žák Peter      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
12.01.2019 L V R T 1950 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Žák
12.01.2019 L V R T 1951 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Žák
12.01.2019 L V R T 1952 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD Žák
12.01.2019 L V R T 1953 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD Žák
Usporiadateľ
Názov ŠK ESL
Názov úplný Športový klub ESL
Sídlo Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Kontaktná osoba Vladimír Mlynček
Email esl@esl.sk, mlyncek.vladimir@esl.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Účet pre verejné zdroje SK28 1100 0000 0029 4704 7695
Web www.slovak-ski.sk
 
Technický delegát
Meno Žák Peter Klub / oddiel Slovenský lyžiarsky klub
Kód 0  
Dátum narodenia 14.10.1954 Kategoria Rozhodca AD III. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk