2. kolo Predžiakov

Miesto Jasná   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
13.01.2019 L V R T 1954 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD
13.01.2019 L V R T 1955 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD
13.01.2019 L V R T 1956 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD
13.01.2019 L V R T 1957 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD
Usporiadateľ
Názov KAL Jasná
Názov úplný Klub alpského lyžovania Jasná Liptovský Mikuláš
Sídlo Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba Vladimír Antol
Email kaljasna@gmail.com, kaljasna@gmail.com
Korešpondenčná adresa Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje SK59 0200 0000 0025 1457 6057
Web www.kaljasna.sk
 
Technický delegát
Meno Klub / oddiel
Kód  
Kategoria
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org