2. kolo Predžiakov

Miesto Jasná   P Propozície    
Technický delegát Žák Peter      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
13.01.2019 L V R T 1954 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Žák
13.01.2019 L V R T 1955 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Žák
13.01.2019 L V R T 1956 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD Žák
13.01.2019 L V R T 1957 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD Žák
Usporiadateľ
Názov KAL Jasná
Názov úplný Klub alpského lyžovania Jasná Liptovský Mikuláš
Sídlo Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba Vladimír Antol
Email kaljasna@gmail.com, jana.knavova@yahoo.com
Korešpondenčná adresa Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje SK5902000000002514576057
Web www.kaljasna.sk
 
Technický delegát
Meno Žák Peter Klub / oddiel Slovenský lyžiarsky klub
Kód 0  
Dátum narodenia 14.10.1954 Kategoria Rozhodca AD III. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk