3. kolo Predžiakov

Miesto Jasenská dolina   P Propozície    
Technický delegát Štrkolec Miroslav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
26.01.2019 L V R T 1958 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Štrkolec
26.01.2019 L V R T 1959 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Štrkolec
26.01.2019 L V R T 1960 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD Štrkolec
26.01.2019 L V R T 1961 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD Štrkolec
Usporiadateľ
Názov LK TJ Belá - Dulice
Názov úplný TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK BELÁ-DULICE
Sídlo Belá - Dulice 414, 038 11 Belá - Dulice
Kontaktná osoba Jaroslav Buľovský
Email lkbeladulice@gmail.com, jaroslav.zigo.pbs@gmail.com, lkbeladulice@gmail.com
Korešpondenčná adresa Belá - Dulice 189, 038 11 Belá-Dulice
Účet pre verejné zdroje SK7509000000000061326418
Web www.beladulice.sk/lyziarsky-oddiel-tj-druzstevnik-bela-dulice.html
 
Technický delegát
Meno Štrkolec Miroslav Klub / oddiel ŠK UNI KOŠICE
Kód 5700111  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk