5. kolo Predžiakov

Miesto Zuberec / Janovky   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Štancel Šimon      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
09.02.2019 G L V R T 1966 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Štancel
09.02.2019 G L V R T 1967 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Štancel
09.02.2019 L V R T 1968 SL Slalom SLP SP M schválené TD Štancel
09.02.2019 G L V R T 1969 SL Slalom SLP SP L schválené TD Štancel
Usporiadateľ
Názov TJ Roháče Zuberec
Názov úplný Telovýchovná jednota Roháče Zuberec
Sídlo Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Kontaktná osoba Jaroslav Motyčák
Email rastislavsroba@gmail.com
Korešpondenčná adresa Andreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec
Účet pre verejné zdroje SK28 0200 0000 0038 7871 2253
Web www.preteky.orava.sk
 
Technický delegát
Meno Štancel Šimon Klub / oddiel LO MŠK Kežmarok
Kód 5700185  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
Žilinská univerzita FRI Žilina Sporttiming slovakia s.r.o. www.sporttiming.sk
Časomiera Videocom Štancel s.r.o. www.videocom.sk  
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk