8. kolo Predžiakov / Finále SLP

Miesto Bachledova dolina   P Propozície    
Technický delegát Juris Miroslav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
16.03.2019 L V R T 1978 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD Juris
16.03.2019 L V R T 1979 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD Juris
16.03.2019 L V R T 1980 GS Obrovský slalom SLP SP M schválené TD Juris
16.03.2019 L V R T 1981 GS Obrovský slalom SLP SP L schválené TD Juris
Usporiadateľ
Názov SKI TEAM Ždiar
Názov úplný SKI TEAM ŽDIAR
Sídlo Ždiar 308, 059 55 Ždiar
Kontaktná osoba Mgr. Jaroslav Strachan
Email jaro@hotelbachledka.sk, janka@penzionstrachan.sk
Korešpondenčná adresa Ždiar 646, 059 55 Ždiar
Účet pre verejné zdroje SK4309000000005137169766
 
Technický delegát
Meno Juris Miroslav Klub / oddiel ŠK UNI KOŠICE
Kód 0  
Dátum narodenia 20.03.1964 Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk