O cenu Soliska 2018

Miesto Štrbské pleso P Propozície P Propozície    
Technický delegát Gajewski Wojciech      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
02.04.2019 G L V R 994 GS Obrovský slalom FIS SE M FIS LIVE! schválené FIS TD
02.04.2019 G L V R 5944 GS Obrovský slalom FIS SE L FIS LIVE! schválené FIS TD
03.04.2019 G L V R 995 GS Obrovský slalom FIS SE M FIS LIVE! schválené FIS TD
03.04.2019 G L V R 5945 GS Obrovský slalom FIS SE L FIS LIVE! schválené FIS TD
Usporiadateľ
Názov TJ VYSOKÉ TATRY
Názov úplný Telovýchovná jednota Vysoké Tatry
Sídlo Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Ľudmila Pojedincová
Email tj.vysoketatry@centrum.sk, krasula@ta3.sk, milka.tatry@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Účet pre verejné zdroje SK85 0900 0000 0051 6301 5533
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk