1. kolo Masters / Open

Miesto Kubínska Hoľa   P Propozície    
Technický delegát Žák Peter      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
19.01.2019 L V R T 119 GS Obrovský slalom SLP MA M schválené TD Žák
19.01.2019 V R T 219 GS Obrovský slalom SLP MB M schválené TD Žák
19.01.2019 L V R T 319 GS Obrovský slalom SLP MC L schválené TD Žák
20.01.2019 L V R T 419 GS Obrovský slalom SLP MA M schválené TD Žák
20.01.2019 L V R T 519 GS Obrovský slalom SLP MB M schválené TD Žák
20.01.2019 L V R T 619 GS Obrovský slalom SLP MC L schválené TD Žák
Usporiadateľ
Názov KL Oravy
Názov úplný Klub lyžiarov Oravy
Sídlo Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín
Kontaktná osoba Dibdiak Jozef - KL Oravy
Email dibdiak@gmail.com, skijud@gmail.com
Korešpondenčná adresa Beňovolehotská 2131/50, 026 01 Dolný Kubín
Účet pre verejné zdroje
 
Technický delegát
Meno Žák Peter Klub / oddiel Slovenský lyžiarsky klub
Kód 0  
Dátum narodenia 14.10.1954 Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk