5. kolo Masters/Open / MSR

Miesto Bachledova dolina   P Propozície    
Technický delegát Žák Peter      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
23.02.2019 V R T 2019 SL Slalom SLP MA M schválené TD Žák
23.02.2019 V R T 2119 SL Slalom SLP MB M schválené TD Žák
23.02.2019 L V R T 2219 SL Slalom SLP MC L schválené TD Žák
24.02.2019 V R T 2319 GS Obrovský slalom SLP MA M schválené TD Žák
24.02.2019 V R T 2419 GS Obrovský slalom SLP MB M schválené TD Žák
24.02.2019 L V R T 2519 GS Obrovský slalom SLP MC L schválené TD Žák
Usporiadateľ
Názov TJ VYSOKÉ TATRY
Názov úplný Telovýchovná jednota Vysoké Tatry
Sídlo Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Ľudmila Pojedincová
Email tj.vystatry@stonline.sk, krasula@ta3.sk, milka.tatry@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Účet pre verejné zdroje SK8609000000005149648721
 
Technický delegát
Meno Žák Peter Klub / oddiel Slovenský lyžiarsky klub
Kód 0  
Dátum narodenia 14.10.1954 Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk