O cenu Mladosti - 1.kolo HHL Lesy Ski Cup 2019

Miesto Čertovica   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
19.01.2019 L R 2067 GS Obrovský slalom VEP L
19.01.2019 L R 2068 GS Obrovský slalom VEP M
Usporiadateľ
Názov LO MLADOSŤ Banská Bystrica
Názov úplný Lyžiarsky oddiel Mladosť
Sídlo Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Ing. Miroslav Štefanovie
Email stefanovie.miroslav@fann.sk
Korešpondenčná adresa Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK8809000000005137009973
Web www.lomladost.sk/
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk