O cenu Mladosti - 1.kolo HHL Lesy Ski Cup 2019

Miesto Čertovica   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
19.01.2019 65535 GS Obrovský slalom VEP M
19.01.2019 65535 GS Obrovský slalom VEP L
Usporiadateľ
Názov LO MLADOSŤ Banská Bystrica
Názov úplný Lyžiarsky oddiel Mladosť
Sídlo Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Ing. Miroslav Štefanovie
Email stefanovie.miroslav@fann.sk
Korešpondenčná adresa Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK8809000000005137009973
Web www.lomladost.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk