Horehronský Bučník - 3.kolo HHL Lesy Ski Cup 2019

Miesto Polomka-Bučník        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
16.02.2019 65535 GS Obrovský slalom VEP M
16.02.2019 65535 GS Obrovský slalom VEP L
Usporiadateľ
Názov LO HST Polomka-Bučník
Názov úplný Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník
Sídlo Komenského 112, 976 66 Polomka
Kontaktná osoba Jagerčík Marián, Ing.
Email mjagercik@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Komenského 112, 976 66 Polomka
Účet pre verejné zdroje SK1709000000005136949947
Web www.hst-polomka-bucnik.webnode.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk