Donovalský psík - 5.kolo HHL Lesy Ski Cup 2019 Finále

Miesto Donovaly - Zahradište   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
17.03.2019 L R 2061 GS Obrovský slalom VEP L
17.03.2019 L R 2062 GS Obrovský slalom VEP M
Usporiadateľ
Názov Ski klub Donovaly
Názov úplný Ski klub Donovaly
Sídlo Tulská 105, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Miroslav Gregor
Email petrag@espor.sk, petrag@espor.sk
Korešpondenčná adresa Sadová 18, 974 04 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK60 0900 0000 0051 3667 4760
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk