ŠLUSOVKA 2019 - Medzinárodné preteky lyžiarskych škôl

Miesto Jasná / Nízke Tatry   P Propozície R Plagát  
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
13.04.2019 3219 TE Demojazdy 6-členných tímov VEP SE M
13.04.2019 3319 GS Inštruktori lyžovania VEP SE M
13.04.2019 R 3419 GS Inštruktori lyžovania VEP SE L
13.04.2019 3519 GS Inštruktori snowboardingu VEP SE M
13.04.2019 3619 GS Inštruktori snowboardingu VEP SE L
13.04.2019 3719 DH Freeride VEP SE M
13.04.2019 3819 DH Freeride VEP SE L
Usporiadateľ
Názov bez klubovej príslušnosti
Názov úplný Slovenská lyžiarska asociácia
Sídlo Karpatská 15, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba Sekretariát SLA
Email sekretariat@slovak-ski.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.slovak-ski.sk
 
Meracia skupina
Názov STiming s.r.o.
Názov úplný Stiming s.r.o.
Sídlo Štúrova 870/18 , 031 01 Liptovsky Mikulaš
Kontaktná osoba Šlachta Martin
Email martin@slachta.sk, martin@slachta.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.slachta.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk