7. kolo Predžiakov

Miesto Malino Brdo   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
09.03.2019 L V R T 1974 GS Obrovský slalom SLP MP L schválené TD
09.03.2019 L V R T 1975 GS Obrovský slalom SLP MP M schválené TD
09.03.2019 L V R T 1976 SL Slalom SLP SP L schválené TD
09.03.2019 L V R T 1977 SL Slalom SLP SP M schválené TD
Usporiadateľ
Názov LK Ružomberok
Názov úplný LYŽIARSKY KLUB Ružomberok
Sídlo J. Jančeka 39, 034 01 Ružomberok
Kontaktná osoba Ján Grib
Email Grib.ruzomberok@gmail.com
Korešpondenčná adresa J. Jančeka 39, 034 01 Ružomberok
Účet pre verejné zdroje
Web www.lkrk.sk/
 
Technický delegát
Meno Klub / oddiel
Kód  
Kategoria
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org