6. ROČNÍK VEREJNÝCH PRETEKOV V SLALOME NA SUCHU

Miesto SKI CENTRUM KUBAŠOK , Spišské Bystré   P Propozície R Plagát  
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
12.10.2019 5986 SL Slalom VEP
Usporiadateľ
Názov ŠSDaM Poprad-Tatry
Názov úplný ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD - TATRY
Sídlo Šrobárova 2680/43, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba Kundisová Vierka
Email info@ssdm.sk
Korešpondenčná adresa Šrobárova 2680/43, 058 01 Poprad
Účet pre verejné zdroje SK69 8330 0000 0020 0130 9738
Web www.ssdm.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk