1. kolo Predžiakov

Miesto Jasná   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Geleta Juraj      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
18.01.2020 L V R T Z 2001 GS Obrovský slalom SLP MP L Upozornenie zmena neoficiálne výsledky
18.01.2020 L V R T Z 2002 GS Obrovský slalom SLP MP M Upozornenie zmena neoficiálne výsledky
18.01.2020 L V R T Z 2003 GS Obrovský slalom SLP SP L Upozornenie zmena neoficiálne výsledky
18.01.2020 L V R T Z 2004 GS Obrovský slalom SLP SP M Upozornenie zmena neoficiálne výsledky
Usporiadateľ
Názov ŠK ESL
Názov úplný Športový klub ESL
Sídlo Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Kontaktná osoba Vladimír Mlynček
Email esl@esl.sk, mlyncek.vladimir@esl.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Účet pre verejné zdroje SK28 1100 0000 0029 4704 7695
Web www.slovak-ski.sk
 
Technický delegát
Meno Geleta Juraj Klub / oddiel LKŠ Banská Bystrica
Kód 0  
Dátum narodenia 02.01.1965 Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk