2. kolo Predžiakov

Miesto Jasná   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Geleta Juraj      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
19.01.2020 L V R T Z 2005 GS Obrovský slalom SLP MP L Upozornenie zmena neoficiálne výsledky
19.01.2020 L V R T Z 2006 GS Obrovský slalom SLP MP M Upozornenie zmena neoficiálne výsledky
19.01.2020 L V R T Z 2007 GS Obrovský slalom SLP SP L Upozornenie zmena neoficiálne výsledky
19.01.2020 L V R T Z 2008 GS Obrovský slalom SLP SP M Upozornenie zmena neoficiálne výsledky
Usporiadateľ
Názov KAL Jasná
Názov úplný Klub alpského lyžovania Jasná Liptovský Mikuláš
Sídlo Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba Vladimír Antol
Email kaljasna@gmail.com, jana.knavova@yahoo.com
Korešpondenčná adresa Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Účet pre verejné zdroje SK59 0200 0000 0025 1457 6057
Web www.kaljasna.sk
 
Technický delegát
Meno Geleta Juraj Klub / oddiel LKŠ Banská Bystrica
Kód 0  
Dátum narodenia 02.01.1965 Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk