1. kolo Žiakov

Miesto Vrátna   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
10.01.2020 L V R T 2009 GS Obrovský slalom SLP MZ L schválené TD
10.01.2020 L V R T 2010 GS Obrovský slalom SLP MZ M schválené TD
10.01.2020 L V R T 2011 GS Obrovský slalom SLP SZ L schválené TD
10.01.2020 L V R T 2012 GS Obrovský slalom SLP SZ M schválené TD
11.01.2020 L V R T 2013 SL Slalom SLP MZ L schválené TD
11.01.2020 L V R T 2014 SL Slalom SLP MZ M schválené TD
11.01.2020 L V R T 2015 SL Slalom SLP SZ L schválené TD
11.01.2020 L V R T 2016 SL Slalom SLP SZ M schválené TD
Usporiadateľ
Názov SKI CLUB VRÁTNA
Názov úplný SKI CLUB VRÁTNA
Sídlo Južná trieda 46, 040 01 Košice
Kontaktná osoba Krajňák Vladimír, Mgr.
Email smerekovas@icos.sk
Korešpondenčná adresa Južná trieda 46, 040 01 Košice
Účet pre verejné zdroje
Web www.vratna.org
 
Technický delegát
Meno Klub / oddiel
Kód  
Kategoria
 
Meracia skupina
Názov ČasomieraPT
Názov úplný ČasomieraPT
Sídlo Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok
Kontaktná osoba František Toman
Email toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.casomierapt.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org