2. kolo Žiakov

Miesto Vrátna        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
17.01.2020 Z Z 2014 SG Superobrovský slalom SLP MZ M zmena /zrušené
17.01.2020 Z Z 2015 SG Superobrovský slalom SLP MZ L zmena /zrušené
17.01.2020 Z Z 2016 SG Superobrovský slalom SLP SZ L zmena /zrušené
17.01.2020 Z Z 2018 SG Superobrovský slalom SLP SZ M zmena /zrušené
18.01.2020 Z Z 2022 SG Superobrovský slalom SLP MZ M zmena /zrušené
18.01.2020 Z Z 2023 SG Superobrovský slalom SLP MZ L zmena /zrušené
18.01.2020 Z Z 2025 SG Superobrovský slalom SLP SZ L zmena /zrušené
18.01.2020 Z Z 2026 SG Superobrovský slalom SLP SZ M zmena /zrušené
Usporiadateľ
Názov SKI CLUB VRÁTNA
Názov úplný SKI CLUB VRÁTNA
Sídlo Južná trieda 46, 040 01 Košice
Kontaktná osoba Krajňák Vladimír, Mgr.
Email smerekovas@icos.sk
Korešpondenčná adresa Južná trieda 46, 040 01 Košice
Účet pre verejné zdroje
Web www.vratna.org
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org