3. kolo Masters/Open

Miesto Polomka   P Propozície    
Technický delegát Gantnerová Petra      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
08.02.2020 L V R T 2035 SL Slalom SLP MAO M schválené TD Gantnerová
08.02.2020 L V R T 2037 SL Slalom SLP MCO L schválené TD Gantnerová
08.02.2020 L V R T 2036 SL Slalom SLP MB M schválené TD Gantnerová
09.02.2020 L V R T 2038 SL Slalom SLP MAO M schválené TD Gantnerová
09.02.2020 L V R T 2040 SL Slalom SLP MCO L schválené TD Gantnerová
09.02.2020 L V R T 2039 SL Slalom SLP MB M schválené TD Gantnerová
Usporiadateľ
Názov LO HST Polomka-Bučník
Názov úplný Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník
Sídlo Komenského 112, 976 66 Polomka
Kontaktná osoba Jagerčík Marián, Ing.
Email mjagercik@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Komenského 112, 976 66 Polomka
Účet pre verejné zdroje SK17 0900 0000 0051 3694 9947
Web www.hst-polomka-bucnik.webnode.sk
 
Technický delegát
Meno Gantnerová Petra Klub / oddiel KVŠTL KEŽMAROK
Kód 705304  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org