4. kolo Masters/Open MSR

Miesto Bachledova dolina   P Propozície    
Technický delegát Štancel Šimon      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
07.03.2020 L V R T 2041 GS Obrovský slalom SLP MAO M schválené TD Štancel
07.03.2020 L V R T 2043 GS Obrovský slalom SLP MCO L schválené TD Štancel
07.03.2020 L V R T 2042 GS Obrovský slalom SLP MB M schválené TD Štancel
08.03.2020 L V R T 2044 SL Slalom SLP MAO M schválené TD Štancel
08.03.2020 L V R T 2046 SL Slalom SLP MCO L schválené TD Štancel
08.03.2020 L V R T 2045 SL Slalom SLP MB M schválené TD Štancel
Usporiadateľ
Názov TJ VYSOKÉ TATRY
Názov úplný Telovýchovná jednota Vysoké Tatry
Sídlo Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Ľudmila Pojedincová
Email tj.vysoketatry@centrum.sk, pliso10@azet.sk, milka.tatry@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Účet pre verejné zdroje SK85 0900 0000 0051 6301 5533
 
Technický delegát
Meno Štancel Šimon Klub / oddiel
Kód 5700185  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
Žilinská univerzita FRI Žilina Sporttiming slovakia s.r.o. www.sporttiming.sk
Časomiera Videocom Štancel s.r.o. www.videocom.sk  
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org