Finále SLP Žiakov / MSR

Miesto Jasná   P Propozície    
Technický delegát Štancel Jaroslav      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
14.03.2020 Z 2053 GS Obrovský slalom SLP MZ L zrušené
14.03.2020 Z 2054 GS Obrovský slalom SLP MZ M zrušené
14.03.2020 Z 2055 GS Obrovský slalom SLP SZ L zrušené
14.03.2020 Z 2056 GS Obrovský slalom SLP SZ M zrušené
15.03.2020 Z 2057 SL Slalom SLP MZ L zrušené
15.03.2020 Z 2058 SL Slalom SLP MZ M zrušené
15.03.2020 Z 2059 SL Slalom SLP SZ L zrušené
15.03.2020 Z 2060 SL Slalom SLP SZ M zrušené
Usporiadateľ
Názov ŠK ESL
Názov úplný Športový klub ESL
Sídlo Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Kontaktná osoba Vladimír Mlynček
Email esl@esl.sk, mlyncek.vladimir@esl.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 10, 032 02 Závažná Poruba
Účet pre verejné zdroje SK28 1100 0000 0029 4704 7695
Web www.slovak-ski.sk
 
Technický delegát
Meno Štancel Jaroslav Klub / oddiel
Kód 0  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
Časomiera www.sporttiming.sk Telefon 0903906066
Predaj časomerných zariadení mIcrogate www.microgate.sk Predaj slalomových tyčí www.liski.sk
 
Meracia skupina
Názov ČasomieraPT
Názov úplný ČasomieraPT
Sídlo Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok
Kontaktná osoba František Toman
Email toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.casomierapt.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org