1. kolo Masters/Open

Miesto Bachledova dolina   P Propozície    
Technický delegát Gantnerová Petra      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
25.01.2020 L V R T 2080 GS Obrovský slalom SLP MAO M schválené TD Gantnerová
25.01.2020 L V R T 2082 GS Obrovský slalom SLP MCO L schválené TD Gantnerová
25.01.2020 L V R T 2081 GS Obrovský slalom SLP MB M schválené TD Gantnerová
26.01.2020 L V R T 2077 GS Obrovský slalom SLP MAO M schválené TD Gantnerová
26.01.2020 L V R T 2079 GS Obrovský slalom SLP MCO L schválené TD Gantnerová
26.01.2020 L V R T 2078 GS Obrovský slalom SLP MB M schválené TD Gantnerová
Usporiadateľ
Názov TJ VYSOKÉ TATRY
Názov úplný Telovýchovná jednota Vysoké Tatry
Sídlo Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Ľudmila Pojedincová
Email tj.vysoketatry@centrum.sk, pliso10@azet.sk, milka.tatry@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Účet pre verejné zdroje SK85 0900 0000 0051 6301 5533
 
Technický delegát
Meno Gantnerová Petra Klub / oddiel KVŠTL KEŽMAROK
Kód 705304  
Kategoria Rozhodca AD 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org