LESY SKI CUP 1. kolo

Miesto Mýto pod Ďumbierom   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Miroslav Gregor      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
19.01.2020 L R 0 GS Obrovský slalom VEP Live review
Usporiadateľ
Názov LO MLADOSŤ Banská Bystrica
Názov úplný Lyžiarsky oddiel Mladosť
Sídlo Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Ing. Miroslav Štefanovie
Email stefanovie.miroslav@fann.sk
Korešpondenčná adresa Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK88 0900 0000 0051 3700 9973
Web www.lomladost.sk/
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk