LESY SKI CUP 1. kolo

Miesto Mýto pod Ďumbierom   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Miroslav Gregor      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
19.01.2020 L R GS Obrovský slalom VEP
Usporiadateľ
Názov LO MLADOSŤ Banská Bystrica
Názov úplný Lyžiarsky oddiel Mladosť
Sídlo Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Ing. Miroslav Štefanovie
Email stefanovie.miroslav@fann.sk
Korešpondenčná adresa Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK88 0900 0000 0051 3700 9973
Web www.lomladost.sk/
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk