LESY SKI CUP 3. kolo - "O pohár Lyžiarika"

Miesto Šachtičky   P Propozície R Plagát  
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
15.02.2020 G L GS Obrovský slalom VEP
Usporiadateľ
Logo organizácie
Názov ŠKB LYŽIARIK
Názov úplný Športový klub Bystričan - Lyžiarik
Sídlo Tatranská 95, 974 11 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Chebeňová Lenka
Email info@lyziarik.sk
Korešpondenčná adresa Tatranská 95, 974 11 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK68 8330 0000 0025 0131 9342
Web www.lyziarik.sk
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org