1. kolo Masters/Open

Miesto Bachledova dolina        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
09.01.2021 T 2165 GS Obrovský slalom SLP MA M Upozornenie
09.01.2021 T 2166 GS Obrovský slalom SLP MB M Upozornenie
09.01.2021 T 2167 GS Obrovský slalom SLP MC L Upozornenie
10.01.2021 T 2168 GS Obrovský slalom SLP MA M Upozornenie
10.01.2021 T 2168 GS Obrovský slalom SLP MB M Upozornenie
10.01.2021 T 2170 GS Obrovský slalom SLP MC L Upozornenie
Usporiadateľ
Názov TJ VYSOKÉ TATRY
Názov úplný Telovýchovná jednota Vysoké Tatry
Sídlo Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Ľudmila Pojedincová
Email tj.vysoketatry@centrum.sk, pliso10@azet.sk, milka.tatry@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
Účet pre verejné zdroje SK85 0900 0000 0051 6301 5533
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org