3. kolo Masters/Open

Miesto Polomka        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
06.02.2021 T 2177 SL Slalom SLP MA M Upozornenie
06.02.2021 T 2178 SL Slalom SLP MB M Upozornenie
06.02.2021 T 2179 SL Slalom SLP MC L Upozornenie
07.02.2021 T 2180 SL Slalom SLP MA M Upozornenie
07.02.2021 T 2181 SL Slalom SLP MB M Upozornenie
07.02.2021 T 2182 SL Slalom SLP MC L Upozornenie
Usporiadateľ
Názov LO HST Polomka-Bučník
Názov úplný Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník
Sídlo Komenského 112, 976 66 Polomka
Kontaktná osoba Jagerčík Marián, Ing.
Email mjagercik@centrum.sk
Korešpondenčná adresa Komenského 112, 976 66 Polomka
Účet pre verejné zdroje SK17 0900 0000 0051 3694 9947
Web www.hst-polomka-bucnik.webnode.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org