Stredisko Codex
Kategória Pohlavie
Disciplína Vek
Dátum TD
Logo meracie skupiny
Data servis
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk