Poháre

Názov Poradie Kategórie
2018/2019
Slovenský pohár žiactva jednotlivcov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
Slovenský pohár predžiactva jednotlivcov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
ROSSIGNOL Cup 2019 oddielov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
2017/2018
Slovenský pohár žiactva jednotlivcov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
Slovenský pohár predžiactva jednotlivcov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
ROSSIGNOL Cup 2018 oddielov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
2016/2017
Slovenský pohár predžiactva jednotlivcov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
ROSSIGNOL Cup 2017 oddielov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
Slovenský pohár žiactva jednotlivcov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
O putovný pohár Prezidenta SLA oddielov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
2015/2016
Slovenský pohár predžiactva jednotlivcov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
ROSSIGNOL Cup 2016 oddielov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
Slovenský pohár žiactva jednotlivcov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
O putovný pohár Prezidenta SLA oddielov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
2014/2015
Slovenský pohár predžiactva jednotlivcov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
ROSSIGNOL Cup 2015 oddielov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
Slovenský pohár žiactva jednotlivcov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
2013/2014
Slovenský pohár predžiactva jednotlivcov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
ROSSIGNOL Cup 2014 oddielov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
Slovenský pohár žiactva jednotlivcov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
2012/2013
Slovenský pohár predžiactva jednotlivcov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
ROSSIGNOL Cup 2013 oddielov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
Slovenský pohár žiactva jednotlivcov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk