Poháre

Názov Úsek Poradie Kategórie
2016/2017
Slovenský pohár predžiactva Zjazdové lyžovanie jednotlivcov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
ROSSIGNOL Cup 2017 Zjazdové lyžovanie oddielov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
Slovenský pohár žiactva Zjazdové lyžovanie jednotlivcov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
O putovný pohár Prezidenta SLA Zjazdové lyžovanie oddielov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
2015/2016
Slovenský pohár predžiactva Zjazdové lyžovanie jednotlivcov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
ROSSIGNOL Cup 2016 Zjazdové lyžovanie oddielov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
Slovenský pohár žiactva Zjazdové lyžovanie jednotlivcov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
O putovný pohár Prezidenta SLA Zjazdové lyžovanie oddielov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
2014/2015
Slovenský pohár predžiactva Zjazdové lyžovanie jednotlivcov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
ROSSIGNOL Cup 2015 Zjazdové lyžovanie oddielov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
Slovenský pohár žiactva Zjazdové lyžovanie jednotlivcov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
2013/2014
Slovenský pohár predžiactva Zjazdové lyžovanie jednotlivcov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
ROSSIGNOL Cup 2014 Zjazdové lyžovanie oddielov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
Slovenský pohár žiactva Zjazdové lyžovanie jednotlivcov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
2012/2013
Slovenský pohár predžiactva Zjazdové lyžovanie jednotlivcov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
ROSSIGNOL Cup 2013 Zjazdové lyžovanie oddielov mladšie predžiactvo, staršie predžiactvo
Slovenský pohár žiactva Zjazdové lyžovanie jednotlivcov mladšie žiactvo, staršie žiactvo
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk