Organizačná štruktúra odvetvia Alpských disciplín

PREDSEDNÍCTVO ŠPORTOVÉHO ODVETVIA ALPSKÝCH DISCIPLÍN

Predseda        

Podpredseda

Rastislav Macurák              rmacurak@slovakski.org

Jozef Cirbus

Člen P-AD Valter Retter                      vretter@slovakski.org

Člen P-AD

Zdeno Šoltýs

Člen P-AD Martin Bugáň

 

 

 

 

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ODVETVIA ALPSKÝCH DISCIPLÍN

 

otázky a žiadosti posielať na tel: 

SEKRETÁR ALPSKÝCH DISCIPLÍN

-

otázky a žiadosti posielať na tel:

VZDELÁVANIE 

 

otázky a žiadosti posielať na tel: 

ODBORNÉ KOMISIE ODVETVIA ALPSKÝCH DISCIPLÍN

KOMISIA U21 ŽENY             KOMISIA U21 MUŽI             KOMISIA U16             KOMISIA U12             KOMISIA MASTERS
Predseda       Predseda       Predseda       Predseda       Predseda    
Člen     Člen     Člen     Člen     Člen  
Člen     Člen     Člen     Člen     Člen  

 

 

  Člen     Člen           Člen  
            Člen           Člen  
            Člen              
            Člen            

 

KOMISIA SPEEDSKI
Predseda    
Člen  
Člen  
Člen  
   
   
   

 

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org