Organizačná štruktúra Úseku alpských disciplín

PREDSEDNÍCTVO ÚAD                               Meno                                        Kontakt                                               
Predseda Michal Rajčan rajcan.ski@gmail.com +421 (0) 902 944 655    
Podpredseda Henrieta Balážová henushka72@gmail.com +421 (0) 905 354 489    
Člen P-ÚAD Kamil Katrenič katrenic@stonline.sk +421 (0) 903 422 544    
Člen P-ÚAD, Komunikácia s FIS/MOV Juraj Sinay juraj.sinay@tuke.sk +421 (0) 905 299 111    

Člen P-ÚAD, Marketing

Miriam Madrová

miriam.madrova@neopublic.cz +421 (0) 918 714 559  
           
DOZORNÁ RADA ÚAD          
Predseda Dozornej rady ÚAD SLA Václav Klein

vaclav.klein@gmail.com

+421 (0) 903 610 669    
Člen Dozornej rady ÚAD SLA Miroslav Štrkolec strkolec@pobox.sk +421 (0) 905 603 691    
Člen Dozornej rady ÚAD SLA Iveta Gibodová gibodova.i@azet.sk +421 (0) 911 615 000    
           
ODBORNÉ KOMISIE ÚAD          
TRÉNERSKÁ RADA: SUBKOMISIA U21:                      SUBKOMISIA U16:      
ZUZULA Timotej - zástupca RD A ženy BORIS Anton - predseda ženy GARAJ Ján - predseda    
FABIÁN Lubomír - zástupca RD A ženy POŠTA Milan - predseda muži MAŽGÚT Rastislav  
ŽAMPA Tomáš - zástupca RD A muži POPROCKÁ Miriam POPROCKÁ Miriam      
MALCOVSKÝ Miroslav - zástupca RD B muži ĎURICA Richard HEIMSCHILD Ivan      
BORIS Anton - predseda RD U21 ženy MAŽGÚT Branislav SUROVÝ Ivan      
POŠTA Milan - predseda RD U21 muži GEMZA Matej DLUHOŠ Patrik      
GARAJ Ján - predseda U16 ANDROŠEVIČ Nicola        
UHNÁK Juraj - predseda U12          
           
SUBKOMISIA U12: KOMISIA MASTERS: KOMISIA RÝCHLOSTNÉHO LYŽOVANIA      
UHNÁK Juraj - predseda  
LENGYEL Branislav - predseda ONDRÁŠIK Jozef - predseda      
CHOROGWICKI Martin HORSKÝ Jozef BEKEŠ Michal       
AUGUSTÍNOVÁ Andrea CHASÁK Ján CAGALA Radovan      
LIPNICKÝ Marek TERNAVSKÝ Vladimír BEKEŠ-ONDRÁŠIKOVÁ Veronika      
BOJNICKÝ KUBEKOVÁ Darina        
           
           
           
           
           
Kontakt na sekretariát UAD : Darina Kubeková        
Telefon: +421 (0) 917 171 832 email: alpine@slovak-ski.sk        

 

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk