Tlačivá ÚAD

 

 Preberací protokol tyče SPM

Smernica a vyhlásenie športovca pre FIS licenciu

Súhlas - kópia osobných dokladov

Prihláška na FIS preteky

Zoznam pretekárov s Alpine FIS kódom v roku 2017

     

Súpiska pretekárov Úseku zjazdového lyžovania SLA 2017/18

Smernica k vydaniu pretekárskej licencie SLA - 2017/18

(online súpiska)   

Vyhlásenie športovca pre SLA licenciu
Žiadosť o usporiadanie športového podujatia    

Splnomocnenie zákonného zástupcu

(PC dieťaťa v sprievode cudzej osoby)

Žiadosť o zapožičanie služobného motorového vozidla

Systém využívania vozového parku ÚAD

Matica priorít pre zapožičanie vozového parku ÚAD

Smernica ÚAD o výpožičke materiálu na športové podujatie

 

Žiadost o výpožičku materiálu

     

Dokladovanie športovo-lekárskej prehliadky

Odhláška - poistenie zodpovednosti za škodu - klub (alebo tréner) Prihláška - poistenie zodpovednosti za škodu - klub (alebo tréner)
     
Prihláška - poistenie liečebných nákladov UNION Prihláška - poistenie liečebných nákladov MetLife Prihláška - Poistenie liečebných nákladov ALLIANZ
     
Propozície na preteky SlP Žiakov - VZOR Propozície na preteky SlP Predžiakov - VZOR

Manuál Administratívne povninnost orgnizátora pretekov ÚAD SLA

     
  Tlačivá potrebné k žiadosti o vyplatenie podpory mládežníckym klubom ÚAD v roku 2015 Tlačivo Čestné vyhlásenie potrebné k žiadosti o vyplatenie podpory mládežníckym klubom ÚAD v roku 2015

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk