Zápisy z členských schôdzí AD SLA

Členská schôdza úseku AD SLA 2022

Zápis z ČS AD 26.6.2022

Pozvánka na ČS AD 26.6.2022

Mimoriadna ČS úseku AD SLA 2021

Zápis z MČS_AD 6.7.2021

Pozvánka na MČS AD 6.7.2021

 

Členská schôdza úseku AD SLA 2021

Pozvánka_na_ČS_AD_19.6.2021

návrh_rokovacieho_poriadku_ČS_AD

návrh_volebného_poriadku_ČS_AD

návrhový_lístok_predseda_AD

návrhový_lístok_podpredseda_AD

návrhový_lístok_člen_P-AD

Zápis z ČS AD 19.6.2021

 

Mimoriadna členská schôdza AD SLA 2020

Pozvánka, Mandátny lístok a Delegačný kľúč

Návrhový lístok na predsedu AD SLA

Návrhový lístok na člena predsedníctva AD SLA

Návrh na Rokovací poriadok MČS AD

Návrh na Volebný poriadok MČS AD

Návrh na Rokovací poriadok AD SLA

 

Členská schôdza AD SLA 01/2020

Kandidátska listina na člena predsedníctva a podpredsedu AD SLA, kt. doručili kandidátku najneskôr  7 dní pred termínok konania ČS

Návrhový lístok na podpredsedu AD SLA

Návrhový lístok na člena predsedníctva AD SLA

Pozvánka, Mandátny lístok a Delegačný kľúč

Rokovací poriadok ČS AD

Volebný poriadok ČS AD

Správa o činnosti AD SLA za sezónu 2019/2020

Štatút AD SLA

Organizačný priadok AD SLA

Rokovací poriadok AD SLA

Zápis z ČS AD 15.06.2020

Zápis Návrhovej komisie

Zápis Mandátovej komisie

Zápis Volebnej komisie

 

Členská schôdza AD SLA 2019

Pozvánka, Mandátny lístok a Delegačný kľúč

Správa o činnosti AD za sezónu 2018/2019

Správa o hospodárení AD za rok 2018

Rokovací poriadok

Zápis z ČS AD 10.05.2019

Prezenčná listina ČS AD 10.05.2019

Zápis návrhovej komisie

Zápis mandátovej komisie

 

Členská schôdza AD SLA 2018

Informácie o ČS AD 15.06.2018

Zápis z Členskej schôdzi AD - SLA 15.06.2018

Pozvánka a mandátny lístok na ČS AD 15.06.2018

Návrh na VOLEBNÝ PORIADOK

Návrh na ROKOVACÍ PORIADOK

Návrhový lístok na podpredsedu AD

Návrhový lístok na člena predsedníctva AD

 

Informácie o ČS AD 13.05.2018

Zápis z Členskej schôdze AD - SLA 13.5.2018

Návrhový lístok na podpredsedu AD (/editor/Navrhovy_listok_podpredseda_UAD_2018.pdf)

Návrhový lístok na člena predsedníctva AD (/editor/Navrhovy_listok_clen_predsednictva_UAD_2018.pdf)

Kandidačná listina Členskej schôdze 13.5.2018 - PRÍLOHA 12 (/editor/Kandidatska_listina_2018_-_volby_P-UAD_2018.pdf)

Správa o športovej činnosti AD 2017/2018 - PRÍLOHA 7 (/editor/sprava_o_sport_cinnosti_UAD_2017_2018_final.pdf)

Informácie k rozpočtu 2018 - PRÍLOHA 9 (/editor/Informacie_k_rozpoctu_2018_02052018.pdf)

Delegačný kľúč k ČS AD (/editor/Delegacny_kľuc_CS_UAD_2018.pdf)

Pozvánka a mandátny lístok na ČS AD (/editor/Pozvanka+_mandatny_listok_CS_UAD_SLA_13_05_2018_riadny_delegat.pdf)

Návrh na ROKOVACÍ PORIADOK (/editor/Navrh_ROKOVACI-PORIADOK-CS-UAD-SLA-13_05_20181.pdf)

Návrh na VOLEBNÝ PORIADOK (/editor/Navrh_VOLEBNY-PORIADOK-CS-UAD-13.05.20181.pdf )

Kalendár HŠP na sezónu 2018/2019 - PRÍLOHA 8 (/editor/Kalendar_HSP_2018-2019_(2).pdf)

Program rozvoja alpského lyžovania 2018 - PRÍLOHA 10(/editor/Program_rozvoja_alpskeho_lyzovania_2018_export.pdf)

 

Členská schôdza AD SLA 2017

Zápis ČS UAD SLA 11.06.2017

Uznesenia ČS UAD SLA 06.05.2017

Zápis ČS ÚAD SLA 06.05.2017

 

Členská schôdza AD SLA 2016

Zápis ČS ÚAD SLA 23.04.2016

 

Členská schôdza AD SLA 2015

Zápis ČS ÚAD SLA 11.10.2015

 

Mimoriadna členská schôdza AD SLA 2015

Pozvánka s programom MČS ÚAD SLA 2015

Návrh rokovacieho poriadku MČS ÚAD SLA 2015

Návrh volebného poriadku MČS ÚAD SLA 2015

Zápis MČS ÚAD SLA 2015

 

Členská schôdza AD SLA 2014

 

Mimoriadna Členská schôdza AD SLA 2014

 

Členská schôdza AD SLA 2013

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org