Zápisy z členských schôdzí AD SLA

Členská schôdza AD SLA 2019

Pozvánka, Mandátny lístok a Delegačný kľúč

Správa o činnosti AD za sezónu 2018/2019

Správa o hospodárení AD za rok 2018

Rokovací poriadok

Zápis z ČS AD 10.05.2019

Prezenčná listina ČS AD 10.05.2019

Zápis návrhovej komisie

Zápis mandátovej komisie

 

Členská schôdza AD SLA 2018

 

Členská schôdza AD SLA 2017

Zápis ČS UAD SLA 11.06.2017

Uznesenia ČS UAD SLA 06.05.2017

Zápis ČS ÚAD SLA 06.05.2017

 

Členská schôdza AD SLA 2016

Zápis ČS ÚAD SLA 23.04.2016

 

Členská schôdza AD SLA 2015

Zápis ČS ÚAD SLA 11.10.2015

 

Mimoriadna členská schôdza AD SLA 2015

Pozvánka s programom MČS ÚAD SLA 2015

Návrh rokovacieho poriadku MČS ÚAD SLA 2015

Návrh volebného poriadku MČS ÚAD SLA 2015

Zápis MČS ÚAD SLA 2015

 

Členská schôdza AD SLA 2014

 

Mimoriadna Členská schôdza AD SLA 2014

 

Členská schôdza AD SLA 2013

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk