Zápisy zo zasadnutí P-AD

Úlohy a uznesenia P-AD

Uznesenie P-AD 06-20/21

 

Zápisy P-AD, 2020

Pozvánka na 19. P - AD 27.01.2020                19. P - AD 27.01.2020

Pozvánka na 20. P-AD 19.02.2020                  20. P - AD 19.02.2020

Pozvánka na 21. P-AD 02.03.2020                  21.P - AD 02.03.2020

Pozvánka na 22. P-AD 04.06.2020                  22. P - AD 04.06.2020

Pozvánka na 23. P-AD 24.06.2020                  23. P-AD 24.06.2020

Pozvánka na 24. P-AD 27.07.2020                  24. P-AD 27.07.2020

Pozvánka na 25. P-AD 11.09.2020                  25. P-AD 11.09.2020

Pozvánka na 26. P-AD  01.10.2020                 26. P-AD 01.10.2020

Pozvánka na 27. P-AD 12.10.2020                  27. P-AD 12.10.2020

Pozvánka na 28. P-AD 22.10.2020                  28. P-AD 22.10.2020

Pozvánka na 29. P-AD 02.11.2020                  29. P-AD 02.11.2020

Pozvánka na 30. P-AD 16.11.2020                  30. P-AD 16.11.2020

Pozvánka na 31. P-AD 30.11.2020                  31. P-AD 30.11.2020

 

Zápisy P-AD, 2019

Pozvánka na 6. P - AD 10.01.2019                  6. P-AD  10.01.2019

Pozvánka na 7. P - AD 15.03.2019                  7. P-AD 15.03.2019

Pozvánka na 8. P-AD 19.03.2019                    8. P - AD 19.03.2019

Pozvánka na 9. P -AD 12.04.2019                   9. P - AD 12.04.2019

Pozvánka na 10. P-AD 24.04.2019                  10. P - AD 24.04.2019

Pozvánka na 11. P- AD 30.04.2019                 11. P - AD 30.04.2019

Pozvánka na 12. P-AD 10.06.2019                  12. P - AD 10.06.2019

Pozvánka na 13.P-AD  11.07.2019                  13. P - AD 11.07.2019

Pozvánka na 14.P-AD 16.09.2019                   14. P - AD 16.09.2019

Pozvánka na 15. P-AD 24.09.2019                  15.P - AD 24.09.2019

Pozvánka na 16. P - AD 14.10.2019                16. P - AD 14.10.2019

Pozvánka na 17. P - AD 08.11.2019                17. P - AD 08.11.2019 

Pozvánka na 18. P - AD 06.12.2019                18. P- AD 06.12.2019

 

Zápisy P-AD, rok 2018 20 (po Členskej schôdzi 15.6.2018)

Pozvánka na 1. P - AD 20.06.2018                  1. P-AD 20.06.2018

Pozvánka na 2. P - AD 16.07.2018                  2. P-AD 16.07.2018

Pozvánka na 3. P - AD 10.09.2018                  3. P-AD 10.09.2018

Pozvánka na 4. P - AD 17.10.2018                  4. P-AD 17.10.2018

Pozvánka na 5. P - AD 08.11.2018                  5. P-AD 08.11.2018

 

Zápisy P-AD, rok 2018

30. P-UAD 14.02.2018

Pozvánka 31.zasadnutie P-ÚAD 28.3.2018 - hotel Boboty

31. zasadnutie P-ÚAD 28.3.2018 - Hotel Boboty 

Pozvánka na 32. P-UAD 2.5.2018 

Poznánka na 33. P-UAD 21.5.2018

Pozvánka 34. P-UAD 1.6.2018 

Pracovné stretnutie členov P-AD 1.6.2018

 

 

Zápisy P-ÚAD, rok 2017 (po MČS ÚAD)

               

21.P-UAD 17.01.2017

22.P-UAD 01.03.2017

23.P-UAD 12.04.2017

24.P-UAD 22.05.2017

25.P-UAD 28.06.2017 Prílohy: Návrhy ÚAD na zmenu Stanov SLA

Vyjadrenie M. Beňačku k zaradeniu M. Bendíka do RD

Vyjadrenie K. Povrazníka k zaradeniu M. Bendíka do RD

Vyjadrenie TR k zaradeniu M. Bendíka do RD

Vyjadrenie K. Povrazníka k vyjadreniu TR

26. P-ÚAD 19.9.2017 -BA

27. P-ÚAD 26.9.2017 - BB

Elektronické hlasovanie 18.10.2017

28. P-ÚAD 03.11.2017 - BA

29. P-ÚAD 5.12.2017 - BA

 

 

                                           

   
 
     
       

Zápisy P-ÚAD, rok 2016 (po MČS ÚAD)

               

 

9. P-ÚAD 08.01. 2016   10. P-ÚAD 18.01.2016  
11. P-ÚAD 16.02. 2016  12. P-ÚAD 16.03.2016      
13. P-ÚAD 06.04.2016   14. P-ÚAD 23.04.2016   15. P-ÚAD 10.05.2016  
16. P-ÚAD 01.07.2016   17. P-ÚAD 05.08.2016   18. P-ÚAD 17.10.2016  
19. P-UAD 10.11.2016   20. P-UAD 30.11.2016      
 
     
       
       

Zápisy P-ÚAD, rok 2015 (po MČS ÚAD)

               

1. P-ÚAD 19.04.2015

2. P ÚAD 14.05.2015    3. P-ÚAD 17.06.2015    4. P-ÚAD 17.08.2015    5. P-ÚAD 10.09.2015  
6. P-ÚAD 10.10.2015   7. P-ÚAD 05.11.2015    8. P-ÚAD 11.12.2015                              
                                                                       

Zápisy P-ÚAD, rok 2014

     
9. P-ÚAD 10.02.2014 10. P-ÚAD 28.03.2014   11. P-ÚAD 29.04.2014  
12. P-ÚAD 12.06.2014 13. P-ÚAD 21.08.2014   14. P-ÚAD 18.09.2014  
15. P-ÚAD 13.10.2014 16. P-ÚAD 21.11.2014   17. P-ÚAD 30.12.2014  
       
       

Zápisy P-ÚAD, rok 2013

     
1. P-ÚAD 21.04.2013 2. P-ÚAD 10.05.2013   3. P-ÚAD 13.05.2013  
4. P-ÚAD 21.6.2013 5. P-ÚAD 26.07.2013   6. P-ÚAD 16.09.2013  
7. P-ÚAD 28.10.2013 8. P-ÚAD 14.12.2013   18. P-ÚAD 19.01.2013  
19. P-ÚAD 19.04.2013        
         

Zápisy P-ÚAD, rok 2012

     
      17. P-ÚAD 20.10.2012  
16. P-ÚAD 17.09.2012 15. P-ÚAD 25.08.2012   14. P-ÚAD 23.07.2012  
13. P-ÚAD 21.06.2012 12. P-ÚAD 20.05.2012   11. P-ÚAD 04.05.2012  
10. P-ÚAD 13.04.2012 9. P-ÚAD 16.03.2012   8. P-ÚAD 21.01.2012  
         

Zápisy P-ÚAD, rok 2011

     
  mimor. P-ÚAD 23.12.2011   7. P-ÚAD 17.12.2011  
6. P-ÚAD 29.11.2011 5. P-ÚAD 13.10.2011   4. P-ÚAD 23.08.2011  
3. P-ÚAD 03.08.2011 2. P-ÚAD 20.06.2012   1. P-ÚAD 24.05.2011  
       

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org